تیم دندانپزشکی نخ دندون تمام خدمات دندانپزشکی را در شعبه ولنجک _ شمال تهران با بهترین متریال و متخصصین دندانپزشکی ارائه میدهد.

محیط کلینیک شعبه ولنجک